Kurs Animatora sportu

Miasto: Białystok

Temrin: 21.04.2018

Cena: 249 zł - Część praktyczna (certyfikat)

Uwaga!
Istnieje możliwość dołączenia do teoretycznej części kursu online i uzyskania kwalifikacji instruktora sportu/rekreacji ruchowej
Koszt: 249 zł.
Jest to opcja dodatkowa.

Szczegóły: itw.com.pl zakładka kurs animatora sportu